Licytacje

Licytacje nieruchomości Licytacje ruchomości

_____________________________________________________________________________________________________

W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji można wyodrębnić określone sposoby egzekucji.

Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale także z uwagi na pożądany sposób zachowania się dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

W egzekucji świadczeń pieniężnych występują następujące sposoby egzekucji:

W egzekucji świadczeń niepieniężnych można wyróżnić:


plants